Ακολουθήστε μας
Image Alt

Όροι και Προϋποθέσεις

  /  Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό & Χρήσης Ιστοτόπου

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η χρήση του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από το διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους.

Το Out of the Box Challenge, εφεξής OOTBC, είναι ένας μαθητικός διαγωνισμός φαντασίας και κριτικής ικανότητας που απευθύνεται σε παιδιά από 8 ετών. Αυτός ο δικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί, διατηρείται και ανανεώνεται από τη Χαρισμάθεια, για την ενημέρωση, οργάνωση και επικοινωνία του OOTBC.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της ΧΑΡΙΣΜΑΘΕΙΑ, μη κερδοσκοπικού Οργανισμού που μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και εδρεύει στην Αθήνα. Εφεξής θα καλείται ως ΦΟΡΕΑΣ.

Ως γραφική διεπαφή χρήστη (user interface) του διαδικτυακού τόπου ορίζεται το σύνολο των εικαστικών στοιχείων (γραφιστική αποτύπωση, διάταξη αυτής, εικόνες, χρώματα κλπ.), των έργων λόγου (κείμενα) και όποιων άλλων στοιχείων αποτελούν μέρος της γραφικής διεπαφής του διαδικτυακού τόπου με τον χρήστη. Εφεξής θα καλείται ως ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ. Στη γραφική διεπαφή δεν περιλαμβάνεται το περιεχόμενο και το λογισμικό του διαδικτυακού τόπου.

Ως περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ορίζεται το σύνολο των ερωτηματολογίων, των ψυχομετρικών εργαλείων, των δραστηριοτήτων, των ψηφιακών μαθημάτων και άλλων εκπαιδευτικών αντικειμένων (learning objects), όπως και οι εκπαιδευτικοί πόροι μαζί με όποια έργα συμπεριλαμβάνουν, το σύνολο αυτών, καθώς και τα σχετικά τους αποτελέσματα, μεταδεδομένα και σύνολα αυτών. Εφεξής θα καλείται ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

Ως ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ορίζονται οι πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα δεδομένων και υπηρεσίες δεδομένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την καταγραφή και τη χρήση τους.

Ως ΥΠΗΡΕΣΙΑ ορίζεται η διεκπεραίωση λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη.

Ως ΧΡΗΣΤΗΣ λογίζεται ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Ως ΧΡΗΣΗ ορίζεται οποιαδήποτε πράξη εμπίπτει στις οικονομικές εξουσίες του δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων ή του ιδιόρρυθμου δικαιώματος του δημιουργού βάσης δεδομένων, ιδίως η, με οποιονδήποτε τρόπο, λήψη των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, όπως η περιήγηση, αναζήτηση, θέαση, μεταφόρτωση, αποθήκευση κλπ του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ή των στοιχείων της ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ.

 1. ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προς τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

4.1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ

Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ αποτελεί ιδιοκτησία του ΦΟΡΕΑ, ο οποίος διατηρεί τα πνευματική δικαιώματα, την άδεια χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης αυτής.

4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ του δικτυακού τόπου είναι υλικό το οποίο έχει σχεδιαστεί και παραχθεί από τον ΦΟΡΕΑ, έχει τα πνευματικά του δικαιώματα, την άδεια χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης αυτού.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο ΦΟΡΕΑΣ δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ΧΡΗΣΤΩΝ προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του δικτυακού του τόπου προς τους ΧΡΗΣΤΕΣ και να επικοινωνεί μαζί τους. Προορίζονται αποκλειστικά για την εύρυθμη λειτουργεία του OOTBC και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που συνδέονται με αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση η όποια επεξεργασία γίνεται:

 • Είναι σύμφωνη με τον νόμο
 • Γίνεται για καθορισμένους σκοπούς και για τον χρόνο για τον οποίο το αποφασίζει ο ΧΡΗΣΤΗΣ.
 • Προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου ή γίνεται για άλλους θεμιτούς σκοπούς που προβλέπονται από τον νόμο.

Στην περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του δικτυακού τόπου και να συνεισφέρει στη διαρκή βελτίωσή τους, μπορεί να του ζητηθεί να δώσει τα στοιχεία του μέσω της φόρμας συλλογής στοιχείων του δικτυακού τόπου. Ο ΦΟΡΕΑΣ δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων και ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο ΧΡΗΣΤΗ.

Ο ΦΟΡΕΑΣ δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των ΧΡΗΣΤΩΝ του δικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

Ο ΦΟΡΕΑΣ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι ΧΡΗΣΤΕΣ για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – πληροφοριών του. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του δικτυακού τόπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του. Για την άνωθεν επικοινωνία μπορεί να απευθυνθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@charismatheia.edu.gr.

Κατά τη ΧΡΗΣΗ του δικτυακού τόπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο ΦΟΡΕΑΣ μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του δικτυακού τόπου από τους ΧΡΗΣΤΕΣ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Χαρισμάθεια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονομαστικά αποτελέσματα για τις κατηγορίες ενδιαφερόντων και το επίπεδο δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Επίσης, η Χαρισμάθεια διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει τα δεδομένα της, χωρίς να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού, σε τρίτους φορείς για ερευνητικούς σκοπούς.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από την Χαρισμάθεια διατυπώνοντας το αίτημα του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@charismatheia.edu.gr.

 • ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΟΟΤΒC)

Για τη συμμετοχή κάποιου παιδιού στο OOTBC απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα του, ο οποίος με την αίτηση αποδέχεται τους όρους συμμετοχής του μαθητικού διαγωνισμού, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τα παρακάτω:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στον διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε παιδί από Γ μέχρι ΣΤ δημοτικού ή αντίστοιχης τάξης ξενόγλωσσου ή διεθνούς σχολείου. Εάν κάποιο παιδί πάρει μέρος στον διαγωνισμό και δεν εμπίπτει σε αυτές τις τάξεις ή δεν έχει συμπληρώσει τα θέματα που απευθύνονται στην τάξη του, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη συμμετοχή του ή να την αξιολογήσουμε με διαφορετικά κριτήρια.

Η κύρια γλώσσα του διαγωνισμού είναι τα Ελληνικά. Μπορεί κάποιο παιδί να αιτηθεί να διαγωνισθεί σε κάποια άλλη γλώσσα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να του παρέχουμε τη δυνατότητα αυτή. Θα γίνει το καλύτερο δυνατό, έχοντας την καλύτερη διάθεση. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζοντας ότι η μετάφραση θεμάτων, δε σημαίνει απαραίτητα και πιστή απόδοση της λογικής με την οποία σχεδιάστηκαν στην αρχική γλώσσα, γνωστοποιούμε ότι δεν έχουμε ευθύνη για οποιοδήποτε κενό επικοινωνίας δημιουργηθεί λόγω γλώσσας.

Τα παιδιά χωρίζονται σε εξεταστικά κέντρα με βάση τη διαθεσιμότητα των κέντρων αυτών. Εάν δεν εκδηλωθεί κάποια προτίμηση κατά την εγγραφή του παιδιού, τότε το παιδί παραπέμπεται στο διαθέσιμο εξεταστικό κέντρο που βρίσκεται εγγύτερα στον τόπο κατοικίας που έχει δηλώσει (μέσω Τ.Κ.).

Τα παιδιά, είτε πάρουν τα θέματα έντυπα, είτε ηλεκτρονικά, θα διαγωνιστούν γραπτά. Ο διαγωνισμός, ανάμεσα σε άλλα, εξετάζει τη συγκέντρωση, την ανθεκτικότητα και τη διαχείριση χρόνου, επομένως δεν μπορούμε να έχουμε προφορικές εξετάσεις – που θα είχαν χρονικό πλεονέκτημα έναντι των γραπτών. Καμία έμφαση δε δίνεται στην ορθογραφία ή την καλλιγραφία των παιδιών, επομένως δεν αποκλείονται παιδιά με δυσλεξία ή δυσορθογραφία. Εάν υπάρχουν τυφλοί μαθητές ή μαθητές με αναπηρία, ολική ή μερική, στα άνω άκρα, θα ζητήσουν συνοδό από εμάς και θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να υπαγορεύσουν τις απαντήσεις τους και να τις γράψει αυτός, έτσι ώστε να μην αποκλειστούν από το διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να φέρουν μαζί τους τη δική τους γραφική ύλη για την οποία και ενημερώνονται πριν από το διαγωνισμό.

Οι απαντήσεις που θα δώσουν τα παιδιά ενδέχεται να δημοσιευθούν σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα και η Χαρισμάθεια διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης του συνόλου ή μέρους των απαντήσεων για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

Η διαδικασία διόρθωσης και αξιολόγησης των απαντήσεων των παιδιών είναι αξιοκρατική και δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, όπως και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τους.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αποτελούν προσωπικά δεδομένα και στέλνονται ΜΟΝΟ στο email του κηδεμόνα που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή του παιδιού. Για αυτόν τον λόγο δώστε αρκετή προσοχή στο να δώσετε σωστά στοιχεία επικοινωνίας, γιατί όλη η επικοινωνία μας θα γίνει μέσω αυτών. Ούτε το εξεταστικό κέντρο, ούτε άλλος φορέας μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα αυτά, παρά μόνο μέσω του κηδεμόνα. Η Χαρισμάθεια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονομαστικά αποτελέσματα των διακριθέντων – στη συνολική κατάταξη ή ανά κατηγορία – για λόγους διαφάνειας και αξιοπιστίας του διαγωνισμού. Επίσης, η Χαρισμάθεια διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, χωρίς να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού, σε τρίτους φορείς για ερευνητικούς σκοπούς.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται για τη διασταύρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η Χαρισμάθεια και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή των συμμετεχόντων.

Η Χαρισμάθεια διατηρεί το δικαίωμα χρήσης οπτικοακουστικού υλικού (ήχος, φωτογραφίες και video), που ενδέχεται να ληφθεί από αυτή ή συνεργάτες της, από τους χώρους του διαγωνισμού, για προωθητικές ενέργειες στα ΜΜΕ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και σε έντυπα μέσα. Οι συμμετέχοντες, με την αίτησή τους, δηλώνουν ότι γνωρίζουν ότι ενδέχεται να συμμετέχουν σε αυτό και παραχωρούν το δικαίωμα της αξιοποίησής του στον Οργανισμό για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς.

Η αίτηση στον διαγωνισμό ολοκληρώνεται με την καταβολή της αντίστοιχης συμμετοχής, που αξιοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του διαγωνισμού. Η αίτηση δεν είναι έγκυρη μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή της συμμετοχής και τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού από τη Χαρισμάθεια.

Η Χαρισμάθεια δεν έχει την υποχρέωση να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής ή διατροφής των συμμετεχόντων, εκτός κι αν αυτό αναφέρεται ρητά από τη διοργάνωση.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η συμμετοχή ενός σχολείου στον διαγωνισμό εξασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά του σχολείου θα είναι στο ίδιο εξεταστικό κέντρο και θα νιώθουν πιο οικεία, όντας όλα μαζί. Η επικοινωνία, όμως, της Χαρισμάθειας γίνεται με τους συμμετέχοντες απευθείας και όχι μέσω του σχολείου. Τόσο στο κομμάτι της ενημέρωσής τους κατά την προετοιμασία, όσο και αναφορικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ΔΕΝ μπορεί να τα παραλάβει το σχολείο, η επικοινωνία θα γίνεται ατομικά με τους συμμετέχοντες.

Για αυτόν τον λόγο, συγκεντρώστε σε ένα αρχείο excel τα παρακάτω στοιχεία για τους συμμετέχοντες, μετά από τη σχετική συγκατάθεση του γονέα, για να είστε καλυμμένοι νομικά, και προωθήστε τα με email στη διεύθυνση info@charismatheia.edu.gr , με τη σήμανση «Συμμετοχή στο Out of the Box Challenge» και την επωνυμία του σχολείου σας, όπως αναφέρεται στην αίτησή σας.

Στοιχεία (σε διαφορετικές στήλες): ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και τάξη συμμετέχοντα, ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας κηδεμόνα. Εάν χρειάζεστε έτοιμη φόρμα στο excel για να συμπληρώσετε τα στοιχεία, μη διστάσετε να τη ζητήσετε από εμάς.

Επιπλέον θα χρειαστεί και μία βεβαίωση συγκατάθεσης με την υπογραφή του κηδεμόνα, ότι έχει λάβει γνώση για τη συμμετοχή του παιδιού στο διαγωνισμό. Εάν υπάρχει κάποιο κώλυμα με τη διαδικασία συγκατάθεσης των γονέων, μπορείτε να τους παραπέμψετε να κάνουν απευθείας ατομικές αιτήσεις, με τη σημείωση ότι είναι από το σχολείο σας, για να ενταχθούν σε μία ομαδική συμμετοχή που θα παραπεμφθεί στο κοντινότερο εξεταστικό κέντρο με το σχολείο σας. Τα παιδιά που δεν έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους ότι θέλουν να εξεταστούν με τα παιδιά από το σχολείο τους, θα θεωρηθούν ατομικές συμμετοχές και θα παραπεμφθούν στα εξεταστικά κέντρα που είναι εγγύτερα στον τόπο κατοικίας τους.

Όλοι οι συμμετέχοντες υπόκεινται στους ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ που αφορούν στις ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ και οφείλουν να το γνωρίζουν, εφόσον με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό τούς αποδέχονται.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται για τη διασταύρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η Χαρισμάθεια και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή τους.

Η αίτηση στον διαγωνισμό ολοκληρώνεται με την καταβολή της αντίστοιχης συμμετοχής ανά μαθητή, που αξιοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του διαγωνισμού. Η αίτηση δεν είναι έγκυρη μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή της συμμετοχής και τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού από τη Χαρισμάθεια.

Η Χαρισμάθεια δεν έχει την υποχρέωση να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής ή διατροφής των συμμετεχόντων, εκτός κι αν αυτό αναφέρεται ρητά από τη διοργάνωση.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η συμμετοχή ενός φορέα ως εξεταστικό κέντρο εξασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά του φορέα σας θα εξεταστούν στον χώρο του και θα νιώθουν πιο οικεία, όντας όλα μαζί. Η επικοινωνία, όμως, της Χαρισμάθειας γίνεται με τους συμμετέχοντες απευθείας και όχι μέσω του φορέα σας. Τόσο στο κομμάτι της ενημέρωσής τους κατά την προετοιμασία, όσο και αναφορικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ΔΕΝ μπορεί να τα παραλάβει το σχολείο, η επικοινωνία θα γίνεται ατομικά με τους συμμετέχοντες.

Εάν έχετε συμμετοχές για το διαγωνισμό από το φορέα σας, συγκεντρώστε σε ένα αρχείο excel τα παρακάτω στοιχεία για τους συμμετέχοντες και στείλτε τα με email στη διεύθυνση info@charismatheia.edu.gr , με τη σήμανση «Συμμετοχή στο Out of the Box Challenge» και την επωνυμία του φορέα σας, όπως αναφέρεται στην αίτησή σας.

Στοιχεία (σε διαφορετικές στήλες): ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και τάξη συμμετέχοντα, ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας κηδεμόνα. Εάν χρειάζεστε έτοιμη φόρμα στο excel για να συμπληρώσετε τα στοιχεία, μη διστάσετε να τη ζητήσετε από εμάς.

Επιπλέον θα χρειαστεί και μία βεβαίωση συγκατάθεσης με την υπογραφή του κηδεμόνα, ότι έχει λάβει γνώση για τη συμμετοχή του παιδιού στο διαγωνισμό. Εάν υπάρχει κάποιο κώλυμα με τη διαδικασία συγκατάθεσης των γονέων, μπορείτε να τους παραπέμψετε να κάνουν απευθείας ατομικές αιτήσεις, με τη σημείωση ότι θέλουν να εξεταστούν στο κέντρο σας. Τα παιδιά που δεν έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους ότι θέλουν να εξεταστούν στο κέντρο σας, θα θεωρηθούν ατομικές συμμετοχές και θα παραπεμφθούν στα εξεταστικά κέντρα που είναι εγγύτερα στον τόπο κατοικίας τους.

Όλοι οι συμμετέχοντες υπόκεινται στους ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ που αφορούν στις ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ και οφείλουν να το γνωρίζουν, εφόσον με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό τούς αποδέχονται.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται για τη διασταύρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η Χαρισμάθεια και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή τους.

Το εξεταστικό κέντρο οφείλει να δηλώσει αριθμό διαθέσιμων θέσεων, διαθέσιμων υπολογιστών και tablet με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λάβετε υπ’ όψη ότι συμμετέχοντες μπορούν να καθίσουν στο ίδιο θρανίο μόνο εφόσον εξετάζονται θέματα διαφορετικής ηλικιακής ομάδας.

Η Χαρισμάθεια θα αποζημιώσει το εξεταστικό κέντρο, με 3 ευρώ για κάθε μαθητή που θα φιλοξενήσει, για τα λειτουργικά του έξοδα, τα οποία μπορεί το κέντρο να διαθέσει όπως κρίνει (καθαριότητα, επιτήρηση, φωτοτυπίες κλπ.)

Το εξεταστικό κέντρο έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει τον διαγωνισμό, τόσο με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με email στη βάση δεδομένων του και με αναρτήσεις σε ενδεχόμενα κοινωνικά δίκτυα, όσο αναρτώντας και διαμοιράζοντας το έντυπο υλικό που θα του παρασχεθεί από τη Χαρισμάθεια.

Το εξεταστικό κέντρο έχει την υποχρέωση να δεχθεί συμμετέχοντες μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις που έχει δηλώσει και δεν μπορεί να κάνει επιλογή συμμετεχόντων, παρά μόνο εάν τους έχει δηλώσει ομαδικά.

Το εξεταστικό κέντρο έχει την υποχρέωση να εκτυπώσει τα θέματα της Α φάσης για όσους συμμετέχοντες δε θα εξεταστούν ηλεκτρονικά και τις κόλλες απαντήσεων για όλους τους συμμετέχοντες. Εάν το κόστος υπερβεί την αποζημίωση ανά συμμετέχοντα που ορίζει η Χαρισμάθεια θα πρέπει να καλύψει τη διαφορά με δικά του έξοδα.

Τα έξοδα συντήρησης και καθαρισμού των αιθουσών που θα χρησιμοποιηθούν για την Α φάση βαραίνουν το εξεταστικό κέντρο, εάν το κόστος υπερβεί την αποζημίωση ανά συμμετέχοντα που ορίζει η Χαρισμάθεια.

Οι αποζημιώσεις των επιτηρητών που θεωρεί σκόπιμο το εξεταστικό κέντρο να δοθούν βαραίνουν το ίδιο, εάν το κόστος υπερβεί την αποζημίωση ανά συμμετέχοντα που ορίζει η Χαρισμάθεια.

Το εξεταστικό κέντρο οφείλει να παρέχει έναν επιτηρητή για κάθε αίθουσα ή για κάθε 25 παιδιά (εάν σε μία αίθουσα είναι πάνω από 25 παιδιά), για την ομαλή διεξαγωγή της Α φάσης του διαγωνισμού. Είναι ευπρόσδεκτοι εκπαιδευτικοί που το επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Β και Γ φάση του διαγωνισμού, χωρίς αυτό να αποτελεί υποχρέωσή τους. Επίσης, ευπρόσδεκτοι είναι οι εκπαιδευτικοί να πάρουν μέρος στη διόρθωση των γραπτών της Α φάσης.

Οι επιτηρητές δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βοηθήσουν, να καθοδηγήσουν ή να παραπλανήσουν τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους έχουν παρασχεθεί από τον Οργανισμό με τυπικότητα, έτσι ώστε να υπάρξει αξιοκρατία. Η κατανόηση της εκφώνησης κάθε θέματος, η επιλογή των θεμάτων και η διαχείρισή τους από τους συμμετέχοντες είναι μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας και δεν απαιτείται παρέμβαση από τρίτο, εκτός κι αν αυτό αναφέρεται ρητά. Στους ρόλους του επιτηρητή είναι να συγκεντρώσει και να παραδώσει τα γραπτά των συμμετεχόντων, εφόσον παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος εξέτασης.

Το εξεταστικό κέντρο, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει τις οδηγίες του Οργανισμού στο σύνολο τους και όχι επιλεκτικά, ακόμα και αν υπερβαίνουν τους τυπικούς κανόνες λειτουργίας που διατηρεί. Η διαδικασία εξέτασης των παιδιών είναι σχεδιασμένη ολιστικά και περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό και το περιβάλλον στο οποίο δρουν (π.χ. τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν τρόφιμα, νερό και χυμό κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέσα στην τάξη, ακόμα κι εάν αυτό αντίκειται στους κανονισμούς της λειτουργίας της τάξης, με εξαίρεση τα κέντρα με υπολογιστές όπου η κατανάλωση υγρών αντενδείκνυται). Οι οδηγίες του Οργανισμού σε καμία περίπτωση δε θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών. Εάν, παρόλα αυτά, κρίνεται από τον επιτηρητή ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, οφείλει να παρακάμψει τις οδηγίες.

Το εξεταστικό κέντρο οφείλει να δεχθεί τον εκπρόσωπο του Οργανισμού, εφόσον παραστεί στο εξεταστικό κέντρο, και να του επιτρέψει την πρόσβαση στον χώρο εξέτασης των συμμετεχόντων.

Μετά την ομαλή διεξαγωγή της Α φάσης του διαγωνισμού, το εξεταστικό κέντρο οφείλει να διαμοιράσει το υλικό που του έχει παρασχεθεί από τον Οργανισμό στους συμμετέχοντες και, εφόσον έρθει σε συνεννόηση με τον Οργανισμό, να αποστείλει τα απαντητικά φύλλα των μαθητών μέσω ταχυδρομείου, εντός 3 εργάσιμων ημερών, στον αρμόδιο εκπρόσωπό μας, που θα του υποδειχθεί.

Για την καλύτερη προβολή και προώθηση του εξεταστικού κέντρου, το εξεταστικό κέντρο οφείλει να αποστείλει το λογότυπό του σε υψηλή ανάλυση στο email του Οργανισμού, info@charismatheia.edu.gr , εντός των εύλογων προθεσμιών που του θέτει ο Οργανισμός. Εάν παρέλθουν αυτές οι προθεσμίες, ο Οργανισμός δεν υποχρεώνεται να προβεί σε ενέργειες προβολής και προώθησης του εξεταστικού κέντρου που θα του επιφέρουν επιπλέον κόστος.

Η εκτίμηση του Οργανισμού, με βάση τα στατιστικά στοιχεία του 2018 και 2019, είναι ότι το κόστος του εξεταστικού κέντρου για κάθε συμμετέχοντα, δε θα υπερβεί τα 3 ευρώ. Παρόλα αυτά, ο Οργανισμός δε δεσμεύεται να καλύψει ενδεχόμενο επιπλέον κόστος.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Όλα τα κόστη που αφορούν όλα τα πακέτα συμμετοχής στον διαγωνισμό (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, όπως και ενισχυμένα πακέτα που περιλαμβάνουν ΔΩΡΑ), από την στιγμή που θα καταβληθούν, δε γίνεται να επιστραφούν. Σε περίπτωση που τα ΔΩΡΑ των ενισχυμένων πακέτων συμμετοχής είναι ελαττωματικά, ο Οργανισμός οφείλει να τα αντικαταστήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών. Ενδεχόμενα κόστη αποστολής βαραίνουν τον συμμετέχοντα.

 1. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης τou δικτυακού τόπου και του διαγωνισμού OOTBC, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΦΟΡΕΑ και του ΧΡΗΣΤΗ των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δε λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΦΟΡΕΑ οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Ο ΦΟΡΕΑΣ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ή τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του δικτυακού τόπου και του OOTBC, καθώς και τους όρους χρήσης της, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.